Ylimääräinen kokous

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen
Suomen Kengityssepät ry

Suomen kengityssepät ry kutsuu jäsenistön koolle ylimääräiseen kokoukseen 19.4.2024
klo 17. Kokous järjestetään Kumpeli Spa-hotellissa, osoite Muonamiehenkatu 3, 18100
Heinola

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Järjestäytyminen, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. EFFA

Hallitus on alustavasti keskustellut Suomen Kengityssepät ry: n ja EFFA: n (European
Federation of Farriers Assocations) yhteistyön muodosta ja jatkosta.
Pääsyyt tähän ovat EFFA: n kohonneet jäsemaksut, jäsenyydestä saatava hyöty ja
ylipäätään EFFA: n passiivisuus asioiden hoitamisessa.
Samalla hallitus on alustavasti miettinyt CE-F järjestelmän korvaamista Suomen
Kengityssepät ry: n omalla, koulutuslaitoksista riippumattomalla sertifiointijärjestelmällä.
Tämän pohjana voitaisiin käyttää Englannin tai Ruotsin vastaavia järjestelmiä, modifioituna
suomalaiseen osaamistasoon.
Tähän syynä on nykyisen CE-F järjestelmän kankeus ja oppilaitosten haluttomuus
yhteistyöhön. Tällä hetkellä oppilaitoksista ainoastaan Kiuruvesi on jollain tasolla
sitoutunut yhteistyöhön CE-F  järjestelmän ja Suomen Kengityssepät ry: n kanssa.
Asia on kuitenkin laaja ja monimutkainen, joten hallitus on päättänyt alistaa sen
ylimääräisen yleiskokouksen mietintään ja päätettäväksi.
Hallitus kuulee mielellään asiasta mielipiteitä ja kannanottoja jo ennen yleiskokousta, jotta
jäsenistön mielipide tulisi mahdollisimman hyvin esille.
Jos haluat kertoa mielipiteesi tai ottaa kantaa asiaan, mutta et pääse paikalle, voit lähettää
kannanottosi suomenkengityssepat.fi sivustoltakin löytyvästä palautelomakelinkistä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyn1jg2hg5jyKI_BcFmV7p5vxTEfpudJYwGSFrN2SwMb05FA/viewform
5. Muut esille tulevat tärkeät asiat
6. Kokouksen päättäminen.