Suomen kengityssepät Ry

Yhdistyksen tavoite

on toimia Suomessa kengitysseppien yhteiselimenä ja kohottaa jäsentensä ammattitaitoa erilaisilla koulutuksilla. Samalla tahdomme kohottaa kengitysseppien arvostusta, hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää kengitysseppäkilpailuja ja toimia yhteiselimenä muihin alaan liittyviin yhdistyksiin sekä liittoihin.

Toiminnan päälinjoja ovat edunvalvonta, koulutus, kilpailutoiminta, tiedotus sekä kengitysseppien työn esittely tapahtumissa.

Edunvalvonta

käsittää jäsenistön etujen ajamisen eri järjestöissä ja hallintoelimissä. Yhdistyksellä on edustaja Euroopan kengitysseppien yhdistyksessä. Yhdistyksellä on edustaja myös hevostalouden tutkintotoimikunnassa. Tutkintotoimikunta valvoo alan koulutusta ja tutkintojen järjestämistä sekä pitää yllä tiedostoa tutkintojen suorituksista. Yhdistyksen edustajana hevostalouden tutkintotoimikunnassa on kengitysseppä AT Jorma Tossavainen.

Koulutus

on yhdistyksen merkittävin ja suosituin alue. Jäsenistön koulutukseen panostetaan erityisesti ammattitutkintoa silmälläpitäen. Kouluttajia pyritään saamaan niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Koulutuksella pyritään takaamaan entistäkin ammattitaitoisempia seppiä.

Kilpailutoiminta

Yhdistys järjestää vuosittain kengitys- ja taontakilpailuja. Erikseen omana kilpailunaan järjestetään avoimet suomenmestaruuskilpailut joissa on oma luokka aloittelijoille. Kilpailuissa on 2-4 eri luokkaa, luokkien pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä kerryttänyt on suomenmestari.

Tiedotus

on toteutettu yhdistyksen internetsivuston, suljetun Facebook-ryhmän sekä sähköpostitse lähetettävien jäsentiedotteiden välityksellä. Jäsenet voivat tehdä esityksiä puhelimitse joko hallituksen jäsenille tai sähköpostitse:  hannele.kuikka@hotmail.com

Liity jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä koko- tai osapäiväisesti työskentelevä kengitysseppä sekä eläinlääkäri. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus. 

Keräämme rekisteriin jäsenen nimen, yhteystiedot sekä henkilötunnuksen (tuloverorekisteriä varten kilpailupalkintojen ilmoittamisesta), laskutusosoitteen, jäsenyyteen liittyviä tietoja (mm. tapaamisajankohdat, myydyt palvelut, käyty viestintä jäsenen kanssa). Tiedot kerätään jäseneltä itseltään.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 75 euroa vuodessa. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 200. 

Jäsentietojen muutoksissa kirjaudu yhdistyksen sivuille nettisivujen alareunasta, painamalla @ merkkiä. Pääset itse muokkaamaan omia tietojasi.

Ongelmatilanteissa jäsenasioihin liittyen ota yhteyttä Satu Wink puh. 040-5002251.

Käytämme jäsentietoja jäsenyyden hoitamiseen ja jäsenille viestimiseen.

Rekisteriä pidetään Googlen palvelussa, jonka kanssa olemme tehneet GDPR:n mukaisen henkilötietojen käsittelysopimuksen. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä, jonka tehtäviin kuuluu jäsentietojen käsittely ja joka on koulutettu tietosuoja-asioissa. Tietoja säilötään jäsenyyden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat.

Jäsenillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

HEI JÄSEN

Osallistu keskusteluun yhdistystä koskeviin asioihin. Huomioithan, että ylläpitäjä hyväksyy erikseen viestit ennen niiden julkaisua häiriöviestien estämiseksi.

Yhteystiedot

Suomen Kengityssepät Ry

Y-Tunnus: 2457451-9 

Riiskiläntie 107

04530 Ohkola 

IBAN Fi43 5720 2320 0214 25

BIC OKOYFIHH