Ajankohtaista

Suomen kengitysseppäyhdistys on ohjeistanut jäseniään toimimaan THL:n antamien koronaohjeiden mukaisesti.  Toivottavaa on, että asiakas ilmoittaa ennen kengitystä mikäli haluaa normaalista poikkeavia toimia. 

Kengitystyön hoitamiseksi turvallisesti Covid-19 epidemian aikana on ainakin seuraavat toimet havaittu hyväksi: Etäisyys ihmisten välillä ja puhtaat käsineet. Kaiken ylimääräisen oleskelun pois jättäminen tallikäynnin yhteydessä (esim. kahvittelu ja muut ennalta sopimattomat työt). Mikäli hevonen on hyvin käyttäytyvä ja tottunut kengitykseen, voi asiakas jättää hevosen käytävälle kytkettynä, ja seurata työn edistymistä etäältä. Asiallisesti valmisteltuna kengitystyö on edelleen turvallista ja tärkeää. Ongelmat todennäköisesti lisääntyvät mikäli kengityksiä jätetään tekemättä, tai siirretään kauemmas, jolloin työt ruuhkautuvat ja hevosten hyvinvointi kärsii.