Ajankohtaista

Suomen kengitysseppäyhdistys on ohjeistanut jäseniään toimimaan THL:n antamien koronaohjeiden mukaisesti.  Toivottavaa on, että asiakas ilmoittaa ennen kengitystä mikäli haluaa normaalista poikkeavia toimia. 

Kengitystyön hoitamiseksi turvallisesti Covid-19 epidemian aikana on ainakin seuraavat toimet havaittu hyväksi: Etäisyys ihmisten välillä ja puhtaat käsineet. Kaiken ylimääräisen oleskelun pois jättäminen tallikäynnin yhteydessä (esim. kahvittelu ja muut ennalta sopimattomat työt). Mikäli hevonen on hyvin käyttäytyvä ja tottunut kengitykseen, voi asiakas jättää hevosen käytävälle kytkettynä, ja seurata työn edistymistä etäältä. Asiallisesti valmisteltuna kengitystyö on edelleen turvallista ja tärkeää. Ongelmat todennäköisesti lisääntyvät mikäli kengityksiä jätetään tekemättä, tai siirretään kauemmas, jolloin työt ruuhkautuvat ja hevosten hyvinvointi kärsii.


Hallitus tiedottaa.

Muutamat yhdistyksen jäsenet ovat alustavasti selvittäneet mahdollisuutta jatkokoulutukseen ja Iso-Britannian Worshipful Company of Farriersin tutkintojen (DipWCF ja AWCF) toteuttamismahdollisuuksiin Suomessa. Valmennusta järjestäviä kaupallisia tahoja on useita.

Koska yhdistyksen hallitukselle on tullut muutamia yhteydenottoja asiasta, on syytä olettaa, että jatkokoulutukseen olisi laajempaakin mielenkiintoa. Mikäli kiinnostuneita löytyy, niin yhdistys voi auttaa selvittelemään kontakteja ja kokoamaan ryhmiä, jotka hoitavat itsenäisesti organisoinnin ja rahaliikenteen.

Yhdistys ei itse tässä vaiheessa päävastuullisesti lähde järjestämään näitä koulutuksia, koska tapahtumakalenteri on jo valmiiksi todella täynnä ja organisointi vaatisi resursseja joita yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole. Lisäksi kysymyksessä on vaativat jatkotutkinnot, joiden toteuttaminen ei ainakaan toistaiseksi ole yhdistyksen perustehtävä.

Yhdistyksen hallitus käy kuitenkin aktiivista keskustelua mahdollisen pilottiryhmän kanssa siitä, miten koulutusta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää ja miten yhteistyö tulevaisuudessa rakentuisi.

Tässä vaiheessa on tiedossa, että kumman tahansa tutkinnon suorittaminen vaatii suuren määrän ajallista ja rahallista panostusta (alustava arvio valmennuksesta 7000-10 000€), valmennus ja kokeet toteutuvat aina kokonaan englanniksi, joten sujuva kielitaito on välttämätön. Tutkintojen sisältöihin ja tutkintomaksuihin voi perehtyä WCF:n sivulla, josta löytyy paljon lisätietoa:

https://www.wcf.org.uk/

Tutkintovaatimuksista:

https://www.wcf.org.uk/files/pdfs/App%201%20Diploma%20Examination%20Syllabus.pdf

https://www.wcf.org.uk/files/pdfs/2022%20awcf%20syllabus.pdf

yhteyshenkilönä toimii Sanna Pukkila, jolta voi kysellä lisätietoja. +358401506109