Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä koko- tai osapäiväisesti työskentelevä kengitysseppä sekä eläinlääkäri. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 75 euroa vuodessa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 185. Jäsenasioissa voi ottaa yhteyttä Tapani Immoseen, p. 040 7664079.

CE-F Jäsen (sertifioitu eurooppalainen-kengitysseppä) Joka on suorittanut kengityssepän ammattitutkinnon suomessa.
Ammattitutkinto CE-F