Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä koko- tai osapäiväisesti työskentelevä kengitysseppä sekä eläinlääkäri. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 75 euroa vuodessa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 170. Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä Satu Viitaseen puh. 040-5002251 tai sähköpostilla satu.wiitanen@gmail.com

CE-F on lyhennys termistä Certified Euro-Farrier eli kengityssepän ammattitutkinnon suorittaminut jäsen.
Ammattitutkinto CE-F