Suomen Kengityssepät Ry
Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia Suomessa kengitysseppien yhteiselimenä ja kohottaa jäsentensä ammattitaitoa. Samalla tahdomme kohottaa kengitysseppien arvostusta, hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää kengitysseppäkilpailuja ja toimia yhteiselimenä muihin alaan liittyviin yhdistyksiin ja liittoihin.Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä koko- tai osapäiväisesti työskentelevä kengitysseppä sekä eläinlääkäri. Kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 75 euroa vuodessa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 200. Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä Satu Wink puh. 040-5002251 tai sähköpostilla satu.wink@gmail.com

Toiminnan päälinjat
ovat edunvalvonta, koulutus, kilpailutoiminta, tiedotus sekä yhdistyksen ja sen jäsenten työn esittely.

Jäsenrekisterimme tietosuojaseloste
Suomen Kengityssepät Ry
Y-Tunnus: 2457451-9 
Riiskiläntie 107
04530 OHKOLA

Käytämme jäsentietoja jäsenyyden hoitamiseen ja jäsenille viestimiseen.

Keräämme rekisteriin jäsenen nimen, yhteystiedot sekä henkilötunnuksen (tuloverorekisteriä varten kilpailupalkintojen ilmoittamisesta), laskutusosoitteen, jäsenyyteen liittyviä tietoja (mm. tapaamisajankohdat, myydyt palvelut, käyty viestintä jäsenin kanssa). Tiedot kerätään jäseneltä itseltään.

Rekisteriä pidetään Googlen palvelussa, jonka kanssa olemme tehneet GDPR:n mukaisen henkilötietojen käsittelysopimuksen. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä, jonka tehtäviin kuuluu jäsentietojen käsittely ja joka on koulutettu tietosuoja-asioissa. Tietoja säilötään jäsenyyden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat.

Jäseneillä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

25.5.2018

Edunvalvonta
käsittää jäsenistön etujen ajaminen eri järjestöissä ja hallintoelimissä. Yhdistyksellä on edustaja Euroopan kengitysseppien yhdistyksessä. Yhdistyksellä on edustaja myös hevostalouden tutkintotoimikunnassa. Tutkintotoimikunta valvoo alan koulutusta ja tutkintojen järjestämistä sekä pitää yllä tiedostoa tutkintojen suorituksista. Yhdistyksen edustajana hevostalouden tutkintotoimikunnassa on kengitysseppä AT Jorma Tossavainen.

Koulutus
on yhdistyksen merkittävin ja suosituin alue. Erityisesti panostetaan jäsenistön koulutukseen ammattitutkintoa silmälläpitäen. Lisäksi pyritään saamaan kouluttajia kurseille myös ulkomailta.

Kilpailutoiminta
Yhdistys järjestää vuosittain kahdet eri kilpailut. Erikseen omana kilpailunaan järjestetään avoimet Suomenmestaruuskilpailut joissa on oma luokka aloittelijoille sekä erikseen SM-luokat joiden pisteeet lasketaan yhteen, voittaja on Suomenmestari.

Tiedotus

hoidetaan yhdistyksen internetsivuston ja jäsentiedotteiden välityksellä. Jäsenet voivat tehdä esityksiä puhelimitse joko hallituksen jäsenille tai sähköpostitse:  hannele.kuikka@hotmail.com

Yhdistyksen ja sen jäsenten työn esittely
yleisölle on tapahtunut pääasiassa eri hevosalan tapahtumissa ja maatalousnäyttelyissä.

Ajankohtaista
Suomen kengitysseppäyhdistys on ohjeistanut jäseniään toimimaan THL:n antamien ohjeiden mukaisesti.  Toivottavaa on, että asiakas ilmoittaa ennen kengitystä mikäli haluaa normaalista poikkeavia toimia. Kengitystyön hoitamiseksi turvallisesti Covid-19 epidemian aikana on ainakin seuraavat toimet havaittu hyväksi: Etäisyys ihmisten välillä ja puhtaat käsineet. Kaiken ylimääräisen oleskelun pois jättäminen tallikäynnin yhteydessä (esim. kahvittelu ja muut ennalta sopimattomat työt). Mikäli hevonen on hyvin käyttäytyvä ja tottunut kengitykseen, voi asiakas jättää hevosen käytävälle kytkettynä, ja seurata työn edistymistä etäältä. Asiallisesti valmisteltuna kengitystyö on edelleen turvallista ja tärkeää. Ongelmat todennäköisesti lisääntyvät mikäli kengityksiä jätetään tekemättä, tai siirretään kauemmas, jolloin työt ruuhkautuvat.

Yhdistyksen saitilla jäsentietojen muutos lomake oli jumissa, mutta nyt muutokset menivät läpi. Lomakkeella voi muuttaa ja korjata omia rekisteröityjä tietojaan.Yhdistyksen sähköpostiosoite on: posti(at)suomenkengityssepat.fi.
Osoitteeseen voi lähettää palautetta ja ehdotuksia www-sivujen sisällöksi.